کاراکال سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

کاراکال: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار حوادث اثراث به‌جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده ، اصابت شهاب سنگ، عامل اتفاق انفجار قائم شهر بود؟

انفجار دستی یا ناشی از کارها انسانی در این اتفاق رد می‌شود و هیچ قطعه‌، شی و یا ترکشی در محل مشاهده نشده است. 

اثراث به‌جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده ، اصابت شهاب سنگ، عامل اتفاق انفجار قائم شهر بود؟

اصابت شهاب سنگ، عامل اتفاق انفجار قائم شهر بود؟/ اثراث به جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده

عبارات مهم : انفجار

انفجار دستی یا ناشی از کارها انسانی در این اتفاق رد می شود و هیچ قطعه ، شی و یا ترکشی در محل مشاهده نشده هست.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران گفت: انفجار در منطقه سمنا قائم شهر قطعا انسانی نبوده و احتمال شهاب سنگ محتمل تر به نظر می رسد.

رضا عنایتی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با آخرین اوضاع بررسی صدای انفجار در قائم شهر با بیان این که علت انفجار تا نتیجه قطعی همچنان در دست بررسی است اظهار کرد: 10گروه نظامی،خاک شناسی و جهادی در حال مطالعه در مورد شواهد این عنوان هستند.

اثراث به‌جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده ، اصابت شهاب سنگ، عامل اتفاق انفجار قائم شهر بود؟

وی افزود: انفجار دستی یا ناشی از کارها انسانی در این اتفاق رد می شود و هیچ قطعه ، شی و یا ترکشی در محل مشاهده نشده است.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: اثراث به جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده و این خاکستر در حال حاضر در آزمایشگاه در دست بررسی قرار دارد.

انفجار دستی یا ناشی از کارها انسانی در این اتفاق رد می‌شود و هیچ قطعه‌، شی و یا ترکشی در محل مشاهده نشده است. 

عنایتی گفت: تمامی تیم های تحقیقاتی در شهرستان قائم شهر مستقر هستند تا نتیجه قطعی را اعلام کنند.

وی ادامه داد: این عامل قطعا انسانی نبوده و احتمال شهاب سنگ محتمل تر به نظر می رسد.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران با اعلام این که انفجار فقط صوتی بوده هست، افزود:این که صدای صوت ناشی از چه عواملی بوده، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

اثراث به‌جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده ، اصابت شهاب سنگ، عامل اتفاق انفجار قائم شهر بود؟

عنایتی با اعلام این که در خاکسترهای به جامانده اثری از مواد منفجره وجود نداشت، تأکید کرد: شکسته شدن شیشه ها در اثر صدای بسیار زیاد بوده است.

وی تاکید کرد: مردم دلواپس نباشند و این انفجار هیچ بار امنیتی ندارد.

انفجار دستی یا ناشی از کارها انسانی در این اتفاق رد می‌شود و هیچ قطعه‌، شی و یا ترکشی در محل مشاهده نشده است. 

باغستانی مدیر اداره میراث فرهنگی و گردشگری قائم شهر نیز در گفت و گو با ایسنا مازندران احتمال گنج یابی در محل اتفاق را منتفی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا؛ انفجار شی نامشخص در یکی از مناطق شهر قائم شهر یکشنبه شب بخشی از مردم این شهر را به خیابان ها کشاند .

اثراث به‌جامانده از این اتفاق فقط خاک و خاکستر بوده ، اصابت شهاب سنگ، عامل اتفاق انفجار قائم شهر بود؟

این انفجار به گفته شاهدان عینی در منطقه سمنا دشت رخ داد و به حدی شدید بود که حفره ای به عمق 40 سانتی متر در وسعتی سه متر مربع در آسفالت محل انفجار ایجاد کرد .

واژه های کلیدی: انفجار | مازندران | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz